Proiectul DACIAT

Untitled-2

ÎMBUNĂTĂȚIREA ȘI DOBÂNDIREA DE NOI COMPETENȚE ÎN SECTORUL ACVACULTURII ȘI AL COMERȚULUI CU PRODUSE DIN PEȘTE (DACIAT)

Proiectul DACIAT a luat naștere din nevoia partenerilor de a îmbunătăți competențele existente în domeniul acvaculturii și în domeniile conexe din Bazinul Mării Negre.

Proiectul DACIAT se bazează pe o experiență consolidată de schimb de bune practici prin trecerea la transferul concret al acestora în 4 regiuni din Bazinul Mării Negre, regiuni care își doresc să își îmbunătățească competențele, mai ales în ceea ce privește sprijinirea întreprinderilor din acvacultură, în special a IMM-urilor.

Obiectivul general al proiectului DACIAT este îmbunătățirea capacităților actuale din domeniul acvaculturii prin creșterea cooperării transfrontaliere din regiunea Mării Negre și, în mod specific, creșterea capacității de inovare a întreprinderilor existente care activează în domeniul acvaculturii. Acest proiect urmărește să aducă plus-valoare pentru întreprinderile din acvacultură, în special IMM-uri, prin crearea de servicii-suport personalizate și prin îmbunătățirea celor existente.

Proiectul DACIAT este împărțit în 6 componente principale: Management și coordonare, Comunicare, Analize de ultimă generație, Dezvoltarea unui instrument IT- Centru Virtual de Competențe pentru sectorul acvaculturii, Schimb de experiență și implicarea potențialilor beneficiari, cât și a activităților subsecvente.

Consorțiul este alcătuit din 6 organizații relevante, localizate în 4 țări din zona de cooperare Marea Neagră: România, Turcia, Grecia și Ucraina.

Partenerii proiectului sunt:

- Institutul de Național de Cercetare-Dezvoltare Delta Dunării

- Federația Zonelor Pescărești

- Asociația de Cooperare Transfrontalieră “Euroregiunea Dunărea de Jos”

- Regiunea Macedoniei de Est și a Traciei

- Universitatea Tehnică Karadeniz

- Agenția de Dezvoltare Durabilă și integrare Europeană “Euroregiunea Dunărea de Jos”

Toți partenerii sunt organizații relevante cu responsabilități concrete în domeniile abordate de proiect. Toți partenerii au identificat acvacultura ca fiind prioritatea cheie pentru teritoriile lor și au confirmat importanța temei proiectului pentru mediul lor.
Partenerii se diferențiază la nivelul de dezvoltare din acest domeniu. Pentru unii, acvacultura și sistemele conexe nu sunt încă la un nivel dezvoltat. Alții au dezvoltat deja un sistem de sprijin complex, dar încă își doresc să își îmbunătățească serviciile.

Proiectul DACIAT urmărește să acopere aceste diferențe prin cooperarea transfrontalieră intensivă, cu scopul de a învăța și de a beneficia reciproc.

Durata proiectului: 24 luni

Bugetul Proiectului: 682.883,57 Euro, din care

Cofinanțare ENI: 628.252,87 Euro și

Contribuție parteneri: 54.630,70 Euro

Perioada de implementare a proiectului: 21.11.2018-20.11.2020

Obiectivul general al proiectului:

Proiectul DACIAT urmărește întărirea cooperării transfrontaliere în zona Mării Negre prin stimularea schimbului de experiență și de bune practici pentru creșterea/dezvoltarea competențelor în domeniul acvaculturii.

Obiectivele specifice ale proiectului:

OS 1 - Creșterea cunoștințelor în domeniul acvaculturii în zona de cooperare a Mării Negre
Obiectivul Specific 1 va fi atins prin analize de top în sectorul acvaculturii din 4 regiuni ale Mării Negre prin identificarea punctelor tari, punctelor slabe, provocărilor și identificarea oportunităților de dezvoltare.

OS 2 - Creșterea competențelor organizațiilor din domeniul acvaculturii prin schimbul de experiență, transferul de bune practici și acțiuni pentru consolidarea capacităților

Obiectivul Specific 2 va fi atins prin implementarea măsurilor specifice care au ca scop sprijinirea învățării transfrontaliere și activitățile de networking: 4 vizite de studiu (câte una în fiecare țară parteneră), 20 vizite virtuale la fața locului și interviuri cu antreprenori de succes din domeniul acvaculturii și 12 workshop-uri pentru antreprenori.

OS 3 - Creșterea utilizării instrumentelor TIC în cooperarea din zona Mării Negre prin crearea unui Centru Virtual de Competențe în Acvacultură (CVCA)

Obiectivul specific 3 va fi atins prin crearea unui Centru Virtual de Competențe în Acvacultură, o platformă web cu acces liber care va folosi ca un sistem de schimb de informații și logistică transfrontalier. Va fi creat în special pentru antreprenorii care doresc să își îmbunătățească cunoștințele în domeniul acvaculturii sau să își dezvolte competențe noi în acest sector.

REZULTATELE PROIECTULUI

Rezultat 1: Cunoștințe îmbunătățite în sectorul acvaculturii din toate regiunile partenere prin identificarea punctelor tari, punctelor slabe, provocărilor și identificarea oportunităților de dezvoltare.

Rezultat 2: Creșterea activităților de networking care vizează creșterea capacităților IMM-urilor din domeniul acvaculturii.

Rezultat 3: Creșterea utilizării instrumentelor TIC în zona de cooperare a Mării Negre prin înființarea unui Centru Virtual de Competențe în Acvacultură.

Rezultat 4: Îmbunătățirea dialogului între părțile interesate din sistemul de acvacultură

Rezultat 5: Îmbunătățirea politicilor din domeniul acvaculturii la nivel local, regional și național se va face prin activități de diseminare mai vaste și elaborarea unui Document de politici, cu recomandări concrete pentru a îmbunătăți cadrul de reglementări în acvacultură.