Releases

Releases and Announcements

28.09.2016
A fost emis Ordinul 1284/2016 privind aprobarea procedurii competitive aplicabile solicitanţilor/beneficiarilor privaţi pentru atribuirea contractelor de furnizare, servicii sau lucrări finanţate din fonduri europene

12.09.2016
Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR), prin Direcția Generală Pescuit – Autoritatea de Management pentru Programul Operațional pentru Pescuit și Afaceri Maritime, organizează evenimente de promovare ale Programului Operațional pentru Pescuit și Afaceri Maritime (POPAM) 2014-2020.

26.08.2016
Raspunsunsul AM POP la solicitarea Federatiei Zonelor Pescaresti cu privire la depunerea Cererii de rambursare in termen de 60 de zile dupa incheierea perioadei de executie a contractului de finantare nerambursabila

26.08.2016
Ordinul MADR nr. 900 din 26 august 2016 privind aprobarea privind aprobarea incetarii aplicabilitatii Ordinului MADR nr. 827 din data de 10.06.2016

24.08.2016
AMPOP a publicat Intructiunea de lucru privind modificare manulului de procedura Masura III.1 - Sprijin Pregatitor PU4

24.08.2016
AMPOP anunță revizuirea Manualului de procedura pentru evaluarea proiectelor depuse in cadrul Masurii III.1-POPAM 2014-2020 – Sprijin pregatitor

08.08.2016
AMPOP anunță lansarea sesiunii pentru depunerea cererilor de finanțare, în cadrul POPAM 2014-2020 pentru măsurile I.6, I.23, II.2, II.10 şi IV.4. Cererile de finantare pot fi depuse incepand de astazi, 08.08.2016 pana in data de 07.10.2016!

05.08.2016
AMPOP anunță anunță republicarea Ghidurilor Solicitantului aferente masurilor:
- I.6 - Diversificarea veniturilor și noi forme de venit
- I.23 - Porturi de pescuit, locuri de debarcare, centre de licitații și adăposturi
- II.2 - Investiții productive în acvacultură
- II.10 - Acvacultura care furnizează servicii de mediu (NATURA 2000)
- IV.4 - Prelucrarea produselor pescărești și de acvacultură

04.08.2016
AMPOP anunță lansarea, în data de 05.08.2016, a sesiunii de primire cereri de finanţare pentru Măsura III.2. - Punerea în aplicare a strategiilor de dezvoltare locală plasate

14.07.2016
AMPOP: A fost publicat Ghidul Solicitantului pentru Masura III.2 – Punerea în aplicare a strategiilor de dezvoltare locală plasate sub responsabilitatea comunității (inclusiv costuri de funcţionare şi animare) - Selectarea Grupurilor de acțiune locală pentru pescuit (FLAG-uri)

14.06.2016
A fost publicat Ordinul nr. 827 din 10 iunie 2016 privind aprobarea Procedurii simplificate aplicate de solicitanţii privaţi de finanţare din Fondul european pentru pescuit şi afaceri maritime pentru atribuirea contractelor de furnizare, servicii sau lucrări

07.06.2016
AMPOP împreună cu Federația Zonelor Pescărești, organizează în data de 09.06.2016, începând cu ora 11:00, o întâlnire de lucru în vederea pregătirii elaborării Strategiilor de dezvoltare a Zonelor de Pescuit și Acvacultură finanțabile prin Măsura III.2 din Programul Operațional pentru Pescuit și Afaceri Maritime 2014-2020.

03.06.2016
POPAM: A fost publicat Ghidul solicitantului Măsura III.2 Punerea în aplicare a strategiilor de dezvoltare locală plasate sub responsabilitatea comunității (inclusiv costuri de funcţionare şi animare)- Selectarea Grupurilor de acțiune locală pentru pescuit (FLAG-uri) - sesiunea 2016

31.05.2016
A fost publicat Ordinul nr. 816/2016 privind aprobarea Listei detaliate a cheltuielilor eligibile pentru operaţiunile finanţate, inclusiv cheltuielile de personal ale Autorităţii de management, în cadrul Programului operaţional pentru pescuit şi afaceri maritime 2014-2020

13.05.2016
POPAM: Lansare sesiune de primire cereri de finanțare Măsura III.1 (Creşterea gradului de ocupare a forţei de muncă şi sporirea coeziunii teritoriale pentru acordarea fondurilor nerambursabile pentru pescuit şi acvacultură) - sesiunea 2 - Durată sesiune: 13.05.2016 - 03.06.2016

12.05.2016
Guvernul a stabilit cadrul general de implementare a operatiunilor finantate prin Programul Operational pentru Pescuit si Afaceri Maritime 2014-2020 (POPAM 2014-2020)

11.05.2016
POPAM: A fost publicat Ghidul pentru cea de-a doua sesiune a Masurii III.1 – Sprijin pentru elaborarea stategiilor de dezvoltare locala a zonelor pescaresti

27.04.2016
Proiect Ordin privind aprobarea listei cu cheltuieli eligibile pentru proiectele finanţate în cadrul POPAM 2014-2020

20.04.2016
Lista cererilor de finanțare selectate pentru Măsura III.1, actualizata - 20.04.2016

28.03.2016
POPAM: DRAFT - Ghidul solicitantului Măsura III.1 privind sprijinul pregatitor PU4/FEPAM - sesiunea a II-a

07.03.2016
POPAM: Au fost publicate versiunile consultative ale Ghidului Solicitantului aferente Masurilor I.6, I.23, II.2 si IV.4

15.02.2016
Lista privind solicitările de sprijin pregătitor pentru Măsura III.1 - PU4

08.02.2016
Invitatie eveniment 04.03.2016 - "Accesarea fondurilor europene pentru pescuit si piscicultură - Programul Operațional 2014-2020"

08.02.2016
PROIECT - Ghidul solicitantului Măsura III.2. - Punerea în aplicare a strategiilor de dezvoltare locală plasate sub responsabilitatea comunității - Selectarea FLAG-urilor

04.02.2016
HOTĂRÂRE privind stabilirea cadrului general de implementare a măsurilor cofinanţate din Fondul European pentru Pescuit şi Afaceri Maritime prin Programul Operaţional pentru Pescuit şi Afaceri Maritime 2014-2020

03.02.2016
VIDEO Tutorial. Cum va functiona noul sistem online MySMIS prin care vom putea cere fonduri europene

03.02.2016
Finalizarea procesului de selecţie a partenerilor relevanţi pentru Comitetul de Monitorizare - POPAM 2014-2020

03.02.2016
Anunţ referitor la Măsura III.2 - Punerea în aplicare a strategiilor de dezvoltare locală - selectarea FLAG-urilor

25.01.2016
Manualul de procedura pentru evaluarea proiectelor depuse in cadrul Masurii III.1-POPAM 2014-2020 – Sprijin pregatitor

06.01.2016
Intrebări şi răspunsuri referitoare la Ghidul Solicitantului - SPRIJIN PREGĂTITOR PU4

31.12.2015
Stadiul implementarii POP 2007-2013 la data de 31 decembrie 2015

31.12.2015
Evidenta Cererilor de Finantare in cadrul POP 2007-2013 la 31 decembrie 2015

29.12.2015
Anunț prelungire sesiune de primire cereri de finanţare pentru Măsura III.1 - PU4

18.12.2015
Contracte de finanţare în cadrul POP 2007-2013 finalizate la data de 18 decembrie 2015

08.12.2015
Decizia nr. 189 din 7 decembrie 2015 de modificare a Deciziei nr. 166 din 09.11.2015

04.12.2015
Anunț privind STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ INTEGRATĂ

03.12.2015
Anunț lansare SPRIJIN PREGĂTITOR PU4

02.12.2015
Programul Operațional pentru Pescuit și Afaceri Maritime (POPAM) 2014-2020 aprobat de Comisia Europeană

27.11.2015
Ghidul solicitantului Măsura III.1 - PU4 - în procedură de aprobare

26.11.2015
Joi, 26 noiembrie 2015, a fost aprobat Ordinul MADR conform căruia, beneficiarii proiectelor finanțate prin POP 2007-2013, care solicită finalizarea implementării acestora până la data de 15 decembrie 2016, exclusiv din surse proprii de finanțare, au posibilitatea solicitării spre decontare, până cel mai târziu în data de 29.01.2016, a contravalorii materialelor care nu au fost încorporate în lucrări și echipamentelor care nu au fost instalate sau puse în funcțiune, în următoarele condiții:
- a fost acceptată de către AMPOP prelungirea valabilității contractului de finanțare, cu condiția finalizării implementării din surse proprii a proiectului până la data de 15.12.2016;
- materialele și/sau echipamentele au fost achiziționate pe bază de facturi sau cu alte documente contabile cu valoare probatorie echivalentă facturilor, au fost recepționate formal și sunt depozitate la locul de implementare a proiectului;
- materialele și/sau echipamentele au fost plătite efectiv până la data de 31.12.2015;
- există avizul Compartimentului Achiziții Beneficiari din cadrul AMPOP pentru contractele respective de furnizare sau de lucrări;
- echipamentele şi/sau materialele, solicitate la plată, sunt în conformitate cu specificaţiile tehnice ale proiectului și contractele de furnizare și/ sau lucrări;
- există înregistrări satisfăcătoare (inclusiv notele de comandă, certificatele de calitate şi garanţie, buletinele de analiză) iar aceste înregistrări sunt disponibile pentru verificare.

17.11.2015
Anunt intentie lansare SPRIJIN PREGATITOR PU4

10.11.2015
Decizie nr. 166 din 09 noiembrie 2015 - AM POP privind finalizarea proiectelor finantate prin POP 2007-2013 pana la data de 31.12.2015

27.08.2015
A fost publicat Programul Operational pentru Pescuit si Afaceri Maritime 2014-2020 - Draft, versiunea 2, august 2015

01.10.2015
A fost publicat Planul Strategic National Multianual pentru Acvacultura (PSNMA) 2014-2020

01.10.2015
A fost publicata Strategia Nationala a Sectorului Pescaresc 2014-2020