Comunicate si Anunturi

3 iunie 2016

POPAM: A fost publicat Ghidul solicitantului Măsura III.2

POPAM: A fost publicat Ghidul solicitantului Măsura III.2 Punerea în aplicare a strategiilor de dezvoltare locală plasate sub responsabilitatea comunității (inclusiv costuri de funcţionare şi animare)- […]
31 mai 2016

A fost publicat Ordinul nr. 816/2016

A fost publicat Ordinul nr. 816/2016 privind aprobarea Listei detaliate a cheltuielilor eligibile pentru operaţiunile finanţate, inclusiv cheltuielile de personal ale Autorităţii de management, în cadrul […]
13 mai 2016

POPAM: Lansare sesiune de primire cereri de finanțare Măsura III.1

POPAM: Lansare sesiune de primire cereri de finanțare Măsura III.1 (Creşterea gradului de ocupare a forţei de muncă şi sporirea coeziunii teritoriale pentru acordarea fondurilor nerambursabile […]
12 mai 2016

Guvernul a stabilit cadrul general de implementare a operatiunilor finantate

Guvernul a stabilit cadrul general de implementare a operatiunilor finantate prin Programul Operational pentru Pescuit si Afaceri Maritime 2014-2020 (POPAM 2014-2020) Guvernul a stabilit cadrul general […]