Acasa

Federaţia Zonelor Pescăreşti


Federația Zonelor Pescărești este o organizație non-guvernamentală și non-profit, cu personalitate juridică, care s-a constituit în anul 2015 și care reunește o parte din Grupurile de Acțiune Locală pentru Pescuit - FLAG-uri din România .

Scopul Federației Zonelor Pescărești este reprezentarea unitară și coerentă a intereselor Grupurilor de Acțiune Locală pentru Pescuit din România în raport cu administrația publică centrală sau locală, cu oricare alte instituții, entități asociative, persoane fizice sau juridice care activează în domeniul pescuitului și conex acestuia, în vederea creării și/sau îmbunătățirii cadrului necesar pentru dezvoltarea durabilă a teritoriilor cuprinse în strategiile de dezvoltare locală proprii FLAG-urilor componente.

FEDERAȚIA ZONELOR PESCĂREȘTI ROMÂNIA (FZP)

Federația Zonelor Pescărești este o organizație non-guvernamentală și non-profit, cu personalitate juridică, care s-a constituit în anul 2015, la iniţiativa FARNET, Reţeaua europeană a zonelor pescăreşti.

Membrii fondatori ai FZP sunt Grupuri de Acțiune Locală pentru Pescuit, FLAG-uri din România (localizate de-a lungul Dunării, pe coasta Mării Negre și pe apele interioare).

  • Asociația Grupul Local Prietenii Pescarilor Olteni, Olt
  • Asociaţia Grupul de Acţiune Locală pentru Pescuit Dunărea de Sud, Teleorman
  • Asociatia „GIURGIU - TRADIŢIA PESCUITULUI DUNĂREAN”, Giurgiu
  • Asociația FLAG Mangalia Litoral
  • Asociatia Păstrăvarii Făgărașului
  • Asociația Grup Local Dobrogea Nord, Constanţa
  • Asociația Grupul Local pentru Promovarea Dezvoltării Integrate a Zonei pescărești a județului Brăila
  • Flag din Bazinul Mureșului, Secașelor și al afluenților acestora

Anunturi

21 septembrie 2021

Anunt Voluntariat

Federația Zonelor Pescărești își anunţă disponibilitatea de a colabora cu voluntari, începând cu data de 01.10.2021, pentru efectuarea înregistrărilor contabile și întocmirea balanței lunare de verificare […]
15 martie 2019

Comunicat de presă

Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Delta Dunării, împreună cu Federația Zonelor Pescărești, Asociația de Cooperare Transfrontalieră “Euroregiunea Dunărea de Jos”, Regiunea Macedoniei de Est și a Traciei, […]
13 februarie 2019

Agenda actualizata a evenimentului de promovare organizat in data de 20.02.2019

Mai jos gasiti agenda evenimentului de promovare a POPAM 2014-2020 ce va avea loc, in data de 20.02.2019, la sala de conferinte din cadrul Institutului de […]

Scopul Federației Zonelor Pescărești este reprezentarea unitară și coerentă a intereselor Grupurilor de Acțiune Locală pentru Pescuit din România în raport cu administrația publică centrală sau locală și alte instituții, în vederea creării și/sau îmbunătățirii cadrului necesar pentru dezvoltarea durabilă a teritoriilor cuprinse în strategiile de dezvoltare locală proprii FLAG-urilor componente.

Federația Zonelor Pescărești joacă un rol foarte important în dezvoltarea durabilă a zonelor pescăreşti din România. În perioada 2012-2015, Grupurile de Acțiune Locală pentru Pescuit, membri fondatori ai FZP, au implementat în cadrul Programului Operaţional de Pescuit 2007-2013, strategii de dezvoltare durabilă a zonelor pescăreşti, în cadrul cărora au derulat următoarele activităţi:

Elaborarea Ghidurilor aplicantului si Procedurilor operationale

Evaluarea, contractarea si monitorizarea a aproximativ 400 de proiecte

Organizarea evenimentelor de promovare a zonelor pescărești şi de schimb de bune practici între FLAG-urile din România

Participarea la evenimente de cooperare organizate de Farnet şi Comisia Europeană.

harta 2014-2020 refacut
Harta - Zone Pescăreşti, România