Home

Federaţia Zonelor Pescăreşti


Federația Zonelor Pescărești este o organizație non-guvernamentală și non-profit, cu personalitate juridică, care s-a constituit în anul 2015 și care reunește toate Grupurile de Acțiune Locală pentru Pescuit - FLAG-uri (cele 12 organisme de acest gen acreditate până în prezent), din România (8 de-a lungul Dunării, 2 costiere, la Marea Neagră și 2 interioare).

Scopul Federației Zonelor Pescărești este reprezentarea unitară și coerentă a intereselor Grupurilor de Acțiune Locală pentru Pescuit din România în raport cu administrația publică centrală sau locală, cu oricare alte instituții, entități asociative, persoane fizice sau juridice care activează în domeniul pescuitului și conex acestuia, în vederea creării și/sau îmbunătățirii cadrului necesar pentru dezvoltarea durabilă a teritoriilor cuprinse în strategiile de dezvoltare locală proprii FLAG-urilor componente.

FISHERIES AREAS FEDERATION IN ROMANIA (FAF)

The Fisheries Areas Federation is an NGO with legal personality which was constituted in 2015, due to FARNETs initiative (The Fisheries’ European Network).

The Founding Members of the FAF are the Fisheries Local Action Groups, Romanian FLAGs (located along the Danube, on the Black Sea coastline, and on interior waters).

  • The Local Group Friends of the Fishermen from Oltenia, Olt
  • Local Action Group for Fishing South Danube Association, Teleorman
  • " GIURGIU - FISHING TRADITION on the DANUBE " Association, Giurgiu
  • The Local Action Group Association Dobrogea Nord, Constanţa
  • The Local Action Group Mangalia Litoral
  • The Local Group Association for promoting the Integrated Development of Fisheries Areas Brăila
  • The Association „Păstrăvarii Făgăraşului”
  • The Association „Bazinul Mureșului, Secașelor și a Afluenților acestora”

The Purpose of the Federation is the unitary and coherent representation of the FLAGs interests when it comes to the central public or local administration and other institutions, for creating and/or improving the necessary conditions for community lead local development strategies that belong to each FLAG.

The Fisheries Areas Federation has an important role in the community lead local development of the fisheries areas of Romania. From 2012 to 2015, the Local Action Groups for Fishing, founding members of the Fisheries Areas Federation, have implemented, with the help of POP 2007-2013 (Fisheries Operational Programme 2007-2013), strategies for the sustainable development of the fisheries areas, for which they developed the following activities:

Creating Guidelines for Applicants and operational procedures

Evaluation, contracting and monitoring of approximately 400 projects

Organizing events to promote fisheries and exchange of best practice between FLAGs in Romania

Participation in cooperation events organized by DG MARE, EC.

Map - Fishery Zone, Romania