Acasa

Federaţia Zonelor Pescăreşti


Federația Zonelor Pescărești este o organizație non-guvernamentală și non-profit, cu personalitate juridică, care s-a constituit în anul 2015 și care reunește toate Grupurile de Acțiune Locală pentru Pescuit - FLAG-uri (cele 12 organisme de acest gen acreditate până în prezent), din România (8 de-a lungul Dunării, 2 costiere, la Marea Neagră și 2 interioare).

Scopul Federației Zonelor Pescărești este reprezentarea unitară și coerentă a intereselor Grupurilor de Acțiune Locală pentru Pescuit din România în raport cu administrația publică centrală sau locală, cu oricare alte instituții, entități asociative, persoane fizice sau juridice care activează în domeniul pescuitului și conex acestuia, în vederea creării și/sau îmbunătățirii cadrului necesar pentru dezvoltarea durabilă a teritoriilor cuprinse în strategiile de dezvoltare locală proprii FLAG-urilor componente.

FEDERAȚIA ZONELOR PESCĂREȘTI ROMÂNIA (FZP)

Federația Zonelor Pescărești este o organizație non-guvernamentală și non-profit, cu personalitate juridică, care s-a constituit în anul 2015, la iniţiativa FARNET, Reţeaua europeană a zonelor pescăreşti.

Membrii fondatori ai FZP sunt Grupurile de Acțiune Locală pentru Pescuit, FLAG-uri din România (8 de-a lungul Dunării, 2 costiere, la Marea Neagră și 2 interioare), după cum urmează:

 • Asociația Grup Local Pescăresc “Calafat”, Dolj
 • Asociația Grupul Local Prietenii Pescarilor Olteni, Olt
 • Asociaţia Grupul de Acţiune Locală pentru Pescuit Dunărea de Sud, Teleorman
 • Asociatia „GIURGIU - TRADIŢIA PESCUITULUI DUNĂREAN”, Giurgiu
 • Asociația Grupul Local de Pescuit “ DUNĂREA CĂLĂRĂȘEANĂ”, Călăraşi
 • Asociația Grup Local Dobrogea Sud, Constanţa
 • Asociația Grup Local Dobrogea Nord, Constanţa
 • Asociația Grup Local pentru pescărie durabilă în Delta Dunării, Tulcea
 • Asociația pentru Dezvoltare Durabilă Prut-Dunăre Galați
 • Asociația Grupul Local pentru Promovarea Dezvoltării Integrate a Zonei pescărești a județului Brăila
 • Asociaţia Grup Local de Acţiune pentru gestionarea durabilã a fondului piscicol în Bazinul Siretului, Vrancea
 • Asociaţia „Păstrăvarii Făgăraşului”, Braşov

Anunturi

25 iulie 2018

“Identitate si traditie de-a lungul Dunarii”

In perioada 24-26 iulie 2018, pe esplanada Dunarii din municipiul Braila are loc evenimentul cu specific pescaresc organizat in cadrul proiectului “Identitate si traditie de-a lungul Dunarii”, finantat prin […]
27 iunie 2018

Ziua Mondiala a Pescuitului

Știați că, începând cu anul  1984, s-a stabilit ziua de 27 iunie ca find Ziua Mondială a Pescuitului? Aceasta inițiativă a luat ființă la  Conferinţa Internaţională pentru […]
27 iunie 2018

Noul Newsletter Popam

A fost publicat noul Newsletter POPAM, pentru perioada aprilie-iunie 2018. Se poate vizualiza la adresa: http://www.ampeste.ro/popam-2014-2020/newsletter-popam-2014-2020/574-newsletter-popam-aprilie-iunie-2018.html

Scopul Federației Zonelor Pescărești este reprezentarea unitară și coerentă a intereselor Grupurilor de Acțiune Locală pentru Pescuit din România în raport cu administrația publică centrală sau locală și alte instituții, în vederea creării și/sau îmbunătățirii cadrului necesar pentru dezvoltarea durabilă a teritoriilor cuprinse în strategiile de dezvoltare locală proprii FLAG-urilor componente.

Federația Zonelor Pescărești joacă un rol foarte important în dezvoltarea durabilă a zonelor pescăreşti din România. În perioada 2012-2015, Grupurile de Acțiune Locală pentru Pescuit, membri fondatori ai FZP, au implementat în cadrul Programului Operaţional de Pescuit 2007-2013, strategii de dezvoltare durabilă a zonelor pescăreşti, în cadrul cărora au derulat următoarele activităţi:

Elaborarea Ghidurilor aplicantului si Procedurilor operationale

Evaluarea, contractarea si monitorizarea a aproximativ 400 de proiecte

Organizarea evenimentelor de promovare a zonelor pescărești şi de schimb de bune practici între FLAG-urile din România

Participarea la evenimente de cooperare organizate de Farnet şi Comisia Europeană.

harta 2014-2020 refacut
Harta - Zone Pescăreşti, România