Acasa

Federaţia Zonelor Pescăreşti


Federația Zonelor Pescărești este o organizație non-guvernamentală și non-profit, cu personalitate juridică, care s-a constituit în anul 2015 și care reunește toate Grupurile de Acțiune Locală pentru Pescuit - FLAG-uri (cele 12 organisme de acest gen acreditate până în prezent), din România (8 de-a lungul Dunării, 2 costiere, la Marea Neagră și 2 interioare).

Scopul Federației Zonelor Pescărești este reprezentarea unitară și coerentă a intereselor Grupurilor de Acțiune Locală pentru Pescuit din România în raport cu administrația publică centrală sau locală, cu oricare alte instituții, entități asociative, persoane fizice sau juridice care activează în domeniul pescuitului și conex acestuia, în vederea creării și/sau îmbunătățirii cadrului necesar pentru dezvoltarea durabilă a teritoriilor cuprinse în strategiile de dezvoltare locală proprii FLAG-urilor componente.

FEDERAȚIA ZONELOR PESCĂREȘTI ROMÂNIA (FZP)

Federația Zonelor Pescărești este o organizație non-guvernamentală și non-profit, cu personalitate juridică, care s-a constituit în anul 2015, la iniţiativa FARNET, Reţeaua europeană a zonelor pescăreşti.

Membrii fondatori ai FZP sunt Grupurile de Acțiune Locală pentru Pescuit, FLAG-uri din România (8 de-a lungul Dunării, 2 costiere, la Marea Neagră și 2 interioare), după cum urmează:

 • Asociația Grup Local Pescăresc “Calafat”, Dolj
 • Asociația Grupul Local Prietenii Pescarilor Olteni, Olt
 • Asociaţia Grupul de Acţiune Locală pentru Pescuit Dunărea de Sud, Teleorman
 • Asociatia „GIURGIU - TRADIŢIA PESCUITULUI DUNĂREAN”, Giurgiu
 • Asociația Grupul Local de Pescuit “ DUNĂREA CĂLĂRĂȘEANĂ”, Călăraşi
 • Asociația Grup Local Dobrogea Sud, Constanţa
 • Asociația Grup Local Dobrogea Nord, Constanţa
 • Asociația Grup Local pentru pescărie durabilă în Delta Dunării, Tulcea
 • Asociația pentru Dezvoltare Durabilă Prut-Dunăre Galați
 • Asociația Grupul Local pentru Promovarea Dezvoltării Integrate a Zonei pescărești a județului Brăila
 • Asociaţia Grup Local de Acţiune pentru gestionarea durabilã a fondului piscicol în Bazinul Siretului, Vrancea
 • Asociaţia „Păstrăvarii Făgăraşului”, Braşov

Anunturi

30 octombrie 2018

TÂRGUL INTERNAȚIONAL INDAGRA 2018

În perioada 31 octombrie – 4 noiembrie, vă așteptăm la Târgul Internațional INDAGRA! Alături de colegii de la MADR, vă invităm să ne vizitați la Standul […]
27 septembrie 2018

Idei de proiecte finanțabile prin POPAM 2014-2020

Mai jos găsiți câteva idei de proiecte care s-ar putea finanța prin POPAM 2014-2020. Pentru mai multe informații vă puteți adresa Flag-ului din zona dumneavoastră eligibilă. Prezenta […]
26 septembrie 2018

Newsletter POPAM iulie-septembrie

La adresa de mai jos se poate descarca newsletter-ul  publicat de DGP AM-POPAM pentru perioada iulie-septembrie 2018. http://www.ampeste.ro/docs/Newsletter_iulie_septembrie.pdf

Scopul Federației Zonelor Pescărești este reprezentarea unitară și coerentă a intereselor Grupurilor de Acțiune Locală pentru Pescuit din România în raport cu administrația publică centrală sau locală și alte instituții, în vederea creării și/sau îmbunătățirii cadrului necesar pentru dezvoltarea durabilă a teritoriilor cuprinse în strategiile de dezvoltare locală proprii FLAG-urilor componente.

Federația Zonelor Pescărești joacă un rol foarte important în dezvoltarea durabilă a zonelor pescăreşti din România. În perioada 2012-2015, Grupurile de Acțiune Locală pentru Pescuit, membri fondatori ai FZP, au implementat în cadrul Programului Operaţional de Pescuit 2007-2013, strategii de dezvoltare durabilă a zonelor pescăreşti, în cadrul cărora au derulat următoarele activităţi:

Elaborarea Ghidurilor aplicantului si Procedurilor operationale

Evaluarea, contractarea si monitorizarea a aproximativ 400 de proiecte

Organizarea evenimentelor de promovare a zonelor pescărești şi de schimb de bune practici între FLAG-urile din România

Participarea la evenimente de cooperare organizate de Farnet şi Comisia Europeană.

harta 2014-2020 refacut
Harta - Zone Pescăreşti, România