Acasa

Federaţia Zonelor Pescăreşti


Federația Zonelor Pescărești este o organizație non-guvernamentală și non-profit, cu personalitate juridică, care s-a constituit în anul 2015 și care reunește toate Grupurile de Acțiune Locală pentru Pescuit - FLAG-uri (cele 12 organisme de acest gen acreditate până în prezent), din România (8 de-a lungul Dunării, 2 costiere, la Marea Neagră și 2 interioare).

Scopul Federației Zonelor Pescărești este reprezentarea unitară și coerentă a intereselor Grupurilor de Acțiune Locală pentru Pescuit din România în raport cu administrația publică centrală sau locală, cu oricare alte instituții, entități asociative, persoane fizice sau juridice care activează în domeniul pescuitului și conex acestuia, în vederea creării și/sau îmbunătățirii cadrului necesar pentru dezvoltarea durabilă a teritoriilor cuprinse în strategiile de dezvoltare locală proprii FLAG-urilor componente.

FEDERAȚIA ZONELOR PESCĂREȘTI ROMÂNIA (FZP)

Federația Zonelor Pescărești este o organizație non-guvernamentală și non-profit, cu personalitate juridică, care s-a constituit în anul 2015, la iniţiativa FARNET, Reţeaua europeană a zonelor pescăreşti.

Membrii fondatori ai FZP sunt Grupurile de Acțiune Locală pentru Pescuit, FLAG-uri din România (8 de-a lungul Dunării, 2 costiere, la Marea Neagră și 2 interioare), după cum urmează:

 • Asociația Grup Local Pescăresc “Calafat”, Dolj
 • Asociația Grupul Local Prietenii Pescarilor Olteni, Olt
 • Asociaţia Grupul de Acţiune Locală pentru Pescuit Dunărea de Sud, Teleorman
 • Asociatia „GIURGIU - TRADIŢIA PESCUITULUI DUNĂREAN”, Giurgiu
 • Asociația Grupul Local de Pescuit “ DUNĂREA CĂLĂRĂȘEANĂ”, Călăraşi
 • Asociația Grup Local Dobrogea Sud, Constanţa
 • Asociația Grup Local Dobrogea Nord, Constanţa
 • Asociația Grup Local pentru pescărie durabilă în Delta Dunării, Tulcea
 • Asociația pentru Dezvoltare Durabilă Prut-Dunăre Galați
 • Asociația Grupul Local pentru Promovarea Dezvoltării Integrate a Zonei pescărești a județului Brăila
 • Asociaţia Grup Local de Acţiune pentru gestionarea durabilã a fondului piscicol în Bazinul Siretului, Vrancea
 • Asociaţia „Păstrăvarii Făgăraşului”, Braşov

Anunturi

22 februarie 2018

Campanie Agro TV pentru promovarea proiectelor implementate prin FLAG

În data de 20 februarie 2018, în teritoriul FLAG Dunărea de Sud s-a desfășurat Campania Agro TV pentru promovarea proiectelor implementate prin FLAG, campanie inițiată de […]
22 februarie 2018

Campanie AGRO TV pentru promovarea proiectelor implementate prin FLAG

În data de 29 ianuarie 2018, în județul Călărași s-a desfășurat Campania Agro TV pentru promovarea proiectelor implementate prin FLAG Dunărea Călărășeană, campanie inițiată de Federația […]
5 februarie 2018

Formular de intentie de depunere a unei Cereri de finantare

In vederea sprijinirii potentialilor beneficiari in a depune un numar cat mai mare de proiecte viabile, DGP AM POPAM a elaborat Formularul de intentie de depunere […]

Scopul Federației Zonelor Pescărești este reprezentarea unitară și coerentă a intereselor Grupurilor de Acțiune Locală pentru Pescuit din România în raport cu administrația publică centrală sau locală și alte instituții, în vederea creării și/sau îmbunătățirii cadrului necesar pentru dezvoltarea durabilă a teritoriilor cuprinse în strategiile de dezvoltare locală proprii FLAG-urilor componente.

Federația Zonelor Pescărești joacă un rol foarte important în dezvoltarea durabilă a zonelor pescăreşti din România. În perioada 2012-2015, Grupurile de Acțiune Locală pentru Pescuit, membri fondatori ai FZP, au implementat în cadrul Programului Operaţional de Pescuit 2007-2013, strategii de dezvoltare durabilă a zonelor pescăreşti, în cadrul cărora au derulat următoarele activităţi:

Elaborarea Ghidurilor aplicantului si Procedurilor operationale

Evaluarea, contractarea si monitorizarea a aproximativ 400 de proiecte

Organizarea evenimentelor de promovare a zonelor pescărești şi de schimb de bune practici între FLAG-urile din România

Participarea la evenimente de cooperare organizate de Farnet şi Comisia Europeană.

Harta - Zone Pescăreşti, România